Solenergi
Ren och gratis energi från solen!

Vi människor har alltid använt energi från solen så långt tillbaka som vi har funnits på den här planeten. Vi vet i dag, att solen är helt enkelt vår närmaste stjärna. Utan sol och vatten skulle livet inte existera på vår planet.

 

Vi använder solens energi varje dag på många olika sätt. När vi hänger ute vår tvätt torkas det av solen, vi använder solens värme för att utföra arbete – torkning av våra kläder. Växter använder solens ljus för att omsätter det till mat som vidare äts av djur. Och som vi vet härstammar kol, naturgas och råolja från växter och djur som har förfallit och lagrats i flera miljoner år. Med andra ord, fossila bränslen är egentligen solljus som har lagrats miljontals år i gjordens inre som energi i form av kol eller råolja.

 

Indirekt är solen vår huvud leverantör  för all vår energi. Vi ska titta på hur vi kan använda solens energi bättre och minska miljöbelastningen.

 

Solvärme element

 

På 1890-talet har solfångare använts som varmvattenberedare över hela USA. De har visat sig vara en stor förbättring jämfört med ved och kol bastuugnar. Artificiell gas gjorts från kol var tillgängliga för att värma vatten, men det kostade 10 gånger det priset vi betalar för naturgas i dag. Och elen var ännu dyrare! Många hushåll använde solar varmvattenberedare. År 1897, 30 procent av hushållen i Pasadena, strax öster om Los Angeles, var utrustade med sol varmvattenberedare. På 1920 talet, tio tusentals sol varmvattenberedare hade sålts. Då emellertid stora fyndigheter av olja och naturgas upptäcktes i västra USA tappades intresset för varmvattenbredare. Eftersom dessa billiga bränslen blev tillgängliga, sol vattensystem började ersättas med värmare som bränner fossila bränslen.

 

I dag, sol varmvattenberedare gör en comeback. De används för uppvärmning av vatten i bostäder och företag. De värmer även simbassänger. En solvärmepanel innehåller vattenledningar, när solen träffar på panelen, solljuset värmer upp vattnet i panelrören som sedan kan användas i hem och simbassäng.

 

Solenergi kan också användas för att framställa elektricitet
Ett solar kraftverk fokuserar solljuset på ett rör som löper ned en central punkt ovanför kurvan i spegeln. Spegeln som fokuserar solljuset till på röret blir så varmt att man kan koka vatten till ånga. Vatten ångan används sedan för att driva på en turbin som genererar elektricitet. Detta kallas ett ”solkraftverk”!   Ett stort solkraftverk kan producera el till mer än 350 000 hushåll. Problemet med solenergi är att det fungerar bara när solen skiner. På molniga dagar och på nätterna, kraftverket kan inte generera energi. Några solarverk använder en “hybridteknik”. Under dagtid de omvandlar solens energi till el. På natten och på molniga dagar kör de på naturgas för att koka vattnet så att de kan fortsätta leverera el.

 

En annan form av solenergi för att framställa elektricitet är solceller.

Vi kan också omvandla solljus direkt till elektricitet med hjälp av solceller.
Solceller finns på många små apparater, såsom på räknare men även i rymdfarkoster och satelliter. De utvecklades först på 1950-talet för användning på amerikanska satelliter i rymden. De är gjorda av kisel, en speciell typ av smält sand.

 

Hur fungerar solceller?

 

När solljuset träffar på solcellen, elektroner (röda cirklar) börjar röra sig lös. De gå mot den behandlade ytan på toppen (mörkblå färg). En elektron obalans uppstår mellan fram och baksida. När de två ytor som är anslutna till en kontakt, ett tråd, en ström av el uppstår mellan de negativa och positiva sidorna. Dessa individuella solceller placeras tillsammans i en ”solcellmodul”. Med många solcellmoduler kan man skapa en ”solcell farm” Den elektriska energin från solceller kan sedan användas direkt, hemma, ute på camping och på företag för att driva apparater.

 

Solenergi kan lagras i batterier för att tända ljuset på en trotoarskylt på natten. Några experimentella bilar använder idag också solceller. De omvandlar solljus direkt till energi för att driva elmotorn i bilen.

målare stockholmMålare – Förbereda en vägg för målning efter strippning av tapet – lika bra som en professionell målare i stockholm.
Vid borttagning tapet och när man förbereder väggarna för målning, finns det vissa åtgärder man som målare bör vidta för att se till att allt går bra och vägg får en vacker finish som håller.

Inte sällan lämnar tapeter ordentligt med sega och avlägsnade lim- och pappersrester efter sig, det vet alla målare som varit med ett tag. Ser målaren inte till få bort dessa rester ordentligt är risken överhängande att färgen som man sedan lägger på släpper, spricker eller helt enkelt ser ful ut. Följande åtgärder och verktyg för att utföra dem kommer behövas.

Verktyg och material målaren behöver
* Skrapa
* Vattenflaska
* Ett gäng gamla trasor
* Grundfärg
* Spackel (för gips eller vad nu väggen är gjord av)
* Spatel
* Sandpapper och slipmaskin

 Skrapa lim
När en målare skrapar tapet dyker vanligtvis upp massor av gamla bitar av tapetpapper och limrester som blivit kvar oavsett hur noggrann samme målare varit när tapeten togs bort. Om du sprejar väggen lätt med dimma bestående av lagom blandning av vatten och diskmedel och låter det dra ett tag kommer det bli en barnlek skrapa bort resterna sedan, förutsatt att du använder en bra skrapa av samma modell riktiga målare använder.

Tvätta väggen
När du har tagit bort alla tapetrester, måste du som målare tvätta väggarna. Använd gamla trasor att tvätta och torka hela området som ska målas. Börja med en trasa och snabbt tvätta ett litet område. Nästa steg, en metodisk och skicklig målare tar, är att använda en torr trasa för att torka det område som just tvättats. På så vis säkerställer man som målare i Stockholm, eller var man nu bor, att väggen inte blir alltför blöt.

Lappa och laga
När tapeter tas bort måste du som målare, professionell eller hemmafixare, kontrollera om det finns några hål eller skadade områden. Dessa hål kan vara ett resultat av naglar eller kan du ha bucklor som är ett blev till när du skrapade bort tapeten.

Hittar du några sådana skadade områden, vilket även den försiktigaste av målare i regel gör, är bästa sättet att åtgärda dem att använda en lite torrspackel för att fylla igen hål, bucklor, revor och jack. Spackel lera hittar du på princip alla butiker som säljer bygg, hantverks- och målarprodukter ibland finns det även bland sortimentet i vanliga (oftast större) matvarubutiker.

Du kan använda en särskild spackelspade för att jämna ut spackelmassan i hål och bucklor. När spacklet väl har torkat, bör man slipa området försiktigt för att en slät och fin yta.

Grunda
Bakgrundsfärg eller grundfärg används ofta av professionella målare för att dölja brister, ojämnheter eller missfärgningar i en vägg. Därför är det viktigt att du grundmålar väggen noggrant innan du lägger på den riktiga färgen. Använd en någon grundfärg som är speciellt avsedd för det underlag du målar på (trä, betong, gips eller annat) för att säkerställa att området som ska målas är fritt från fläckar som annars kan lysa igenom den nya färgen.

arkitektritatTjänster
Ritningar För ny, om och tillbyggnad upprättar vi ritningar för ert projekt. Vi jobbar tillsammans fram det bästa resultatet utefter tycke, smak och design samt efter konstruktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

Ny-, om- & tillbyggnad Vi antar oss stora som små byggprojekt. Välkomna att höra av er för en kostnadsfri offert på ert projekt. Vi står till förfogande med duktiga hantverkare samt god administration vad beträffar kvalitet, miljö och planering mm.

Bygglovshantering Vi har bra vana och kontakt med kommuner. Hanteringen av bygglovsansökan vad beträffar myndigheter, detaljplaner och gällande restriktioner för just ert projekt är något som vi är behjälpliga med för att underlätta för dig som kund. Här kopplar vi oftast in byggnadsnämnden för att anpassa ert projekt efter gällande lagar och bestämmelser.

Kontrollansvarig pbl Hjälper er med tjänsten genom ett byggnadstekniskt kunnande samt upprättande av anpassad kontrollplan för i första hand samtliga kritiska byggmoment. Byggnadsnämnden ska godkänna denna person. KA är ert kunniga redskap i byggprocessen.

Kalkyler Vi upprättar en kalkyl för dig som är byggherre eller entreprenör. Kalkylen baseras på för dagens aktuella priser och är ett utmärkt styrmedel för ekonomin då kostnader, material och tid beräknas i detalj. För en ringa kostnad får ni en trygghet i vad som ingår i entreprenaden samt vad kostnaden och tiden slutligen hamnar på.

Beskrivningar Teknisk, bygg och rumsbeskrivning upprättas efter behov och önskemål. Från enklare tekniska beskrivningar till mer avancerade beskrivningar för större entreprenader.

Byggledning Behöver ni en byggledare eller en arkitekt som noggrant ser över, kontrollerar och följer upp ert projekt vad beträffar ekonomi, tid och utförande mm så utför vi det med rutinmässig dokumentation och mötesförande osv. så söker du en arkitekt i västerås hör då med oss.

Besiktningar Muntliga som skriftliga rekommendationer av projekten utförs samt även slutbesiktningar.

Sakkunnigutlåtanden Vi upprättar sakkunnigutlåtanden efter önskemål och behov.

ByggnadsreglerVanlig renovering och reparation kan du naturligtvis göra utan tillstånd – under förutsättning att du vet hur du ska gå till väga. Men när det gäller omfattande arbeten ska man följa plan- och bygglagen, den brukar vanligtvis indelas i tre grupper. Känner du dig osäker på hur du ska gå till väga, och hur du ska göra med arbeten som kräver kontroll för att godkännas bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

(A) INGET KRAV PÅ ANMÄLAN ELLER BYGGLOV
Mindre byggarbeten som exempelvis staket (maxhöjd 1,5 m) eller friggebodar (totalt 15 m2 och inte högre än 3 m till taknock) kan göras utan ytterligare tillstånd. Prata med grannar först och kontrollera med kommunen om det finns några lokala bestämmelser att ta hänsyn till.

(B) ARBETE SOM KRÄVER ANMÄLAN
Detta gäller arbeten som inte kräver bygglov (som enklare ändring av bärande konstruktion eller installation av eldstad, VA-system i fastighet), men dock en utförlig beskrivning och skisser, samt skriftligt medgivande av grannar och andra berörda parter Innan man kan starta måste man ha fått klartecken från kommunens byggnadsnämnd.

(C) ARBETE SOM KRÄVER ANMÄLAN OCH BYGGLOV
Det här berör större byggprojekt som uppförande av fristående hus eller fritidshus, eller tillbyggnad som ökar en byggnads volym som när man gräver ut källaren för att få ett rum till. En person måste stå som kontrollansvarig och ha det övergripande ansvaret för byggnationen. Kommunen ska ge skriftligt god- kännande innan det kan igångsättas.

2011 började en ny plan- och bygglag gälla.
Avsikten med den är att förenkla och förtydliga reglerna. I plan- och bygglagen samlas alla bestämmelser för kommunerna och sätter ramarna för de åtgärder ägaren kan göra på sin egendom, samt att den ska samordna byggaktiviteterna inom varje enskild kommun.

För hus- och fritidshusägare som funderar på att bygga till, eller att sätta upp ett litet uthus eller bygga ett staket runt tomten är det oerhört viktigt att sätta sig in i de bestämmelser som står i plan- och byggnadslagen. På nästa sida kan man se de tre grupper som byggprojekten kan indelas i.

De projekt som kräver bygglov överlåter du åt fackmän som du själv anlitar, men själva ansökan om bygglov kan du utforma själv. Har du inte tillräcklig kompetens lönar det sig att anlita arkitekt eller annan sakkunnig för att både utforma ansökan och bygglovsritningarna ta ansvaret för själva byggandet.

(A) Arbeten du kan sätta igång med direkt.

Här krävs varken anmälan eller bygglov. Exempel:

I befintlig byggnad

  •  Mindre fasadändringar som inte leder till att byggnadens exteriör ändrar karaktär, samt återskapande av ursprunglig fasad.
  • Borttagande av ickebärande väggar (innanför en brandcell) inne i huset.
  • Återinstallation eller reparation av eldstad där arbetet godkänns av kvalificerad yrkesman.

 Mindre arbeten utomhus

  • Uppförande av en eller flera komplementbyggnader på tomten (sammanlagd yta om 15 m). Vill man dra in vatten, el och avlopp krävs förmodligen bygglov, men det krävs inte för en enkel bod, lekstuga, garage, växthus eller liknande. Höjden till taknocken får inte överstiga 3 m och det får inte ligga närmare än 4,5 m från tomtgränsen till grannarna samt 4 m från det egna huset. Därutöver måste man kontrollera med kommunens byggnadsnämnd om det finns speciella föreskrifter man måste ta hänsyn till.
  • Att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset. Muren eller planket som omgärdar uteplatsen får inte vara högre än 1,8 m. Det är också tillåtet att anordna ett skärmtak över uteplatsen som tillsammans inte täcker en större area än 15 m.
  • Ett vanligt staket kräver normalt inte något bygglov, men inhägnader i form av plank eller mur är bygglovspliktiga. Kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att få veta vilka krav som gäller.
  • Fristående utomhusgrillar, brevlådor, mindre skulpturer och liknande.

Arbetena som listats ovan kräver inget bygglov under förutsättning att de inte strider mot kommunens förordningar, att övriga regler i plan- och bygglagen hålls och att arbetet inte innebär någon fara eller på annat sätt är olämpligt för omgivningen eller allmänhetens intresse.

 

(B) Arbeten som kräver anmälan till byggnadsnämnden

Detta innefattar lite mer omfattande arbeten än under föregående punkt, som att bygga till eller om en fastighet, att ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas. Att installera eldstäder, rökgångar eller anordningar för ventilation, vatten och avlopp. Bygganmälan behövs dock inte när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring som inte regleras av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Själva bygganmälan
Arbeten som kräver bygganmälan och som påverkar grannar bör innehålla ett skriftligt medgivande av berörda grannar, samt ritningar och skisser (placering av byggnad på tomten). Du får inte sätta igång med arbetet förrän du har fått godkännande från kommunens byggnadsnämnd.

Saknar du specialkompetens på området kan det löna sig att anlita en byggkonsult för att utforma bygganmälningen (och även få råd och hjälp för själva arbetet). Kontaktar du en arkitekt så framför du dina önskningar och behov och begär ett förslag på projektet. Han eller hon kommer tillsammans med dig att utforma den planlösning som passar dig bäst. Arkitekten kan eventuellt kontakta och begära in offerter från olika byggföretag. Du kan givetvis bygga själv och då får du själv se till att alla regler efterföljs.

Förutsättningarna för att en bygganmälan godkänns är att den inte strider mot de kommunala föreskrifter som regleras av översiktsplanen, detaljplanen och områdesbestämmelserna.

En byggnad som inte är större än 15 m2 och som utnyttjas som uthus, förråd etc. får sättas upp utan något bygglov eller bygganmälan.

(C) Arbeten som kräver anmälan och bygglov

Detta krävs vid omfattande byggarbeten, som att ändra bärande konstruktioner, större nybyggnader eller tillbyggnader, uppföra parkeringsplatser, murar och att flytta väggar inomhus i de fall då det medför ändringar i bärande konstruktioner. En person måste också stå som kontrollansvarig, vilket innebär att denne är ansvarig för att de kontroller som utförs lämnas till kommunens byggnadsnämnd.

När man ansöker om bygglov ska man lämna in en ansökningsblankett samt detaljritningar till kommunens byggnadsnämnd, de kommer att göra en bedömning om byggherren har den kontroll av projektering och utförande som krävs för att utföra byggarbetet på ett tillfredsställande sätt. Nämnden går igenom arbetets planering, eventuella åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som behövs för att säkerställa att arbetet uppfyller lagens krav När byggherren uppfyllt åtagandena enligt kontrollplanen utfärdar nämnden slutbevis.

marknadsföra

Att marknadsföra sig är en viktig del i ett företag och det har visat sig att de företag som misslyckas med detta inte har lika bra lönsamhet som andra företag. Det är också viktigt att vinkla sin marknadsföring mot den målgrupp som är tänkta att nyttja tjänsten eller produkten som skall säljas.

Som exempel: om du ska sälja en produkt till en äldre person kanske din marknadsföring inte skall vara på engelska och med nya slanguttryck utan kanske ska vara inriktad på att just få äldre personer att förstå din marknadsförening.

Om man har en hemsida och vill tjäna pengar på sin hemsida kan man använda sig utav affiliatemarknadsföring, vilket förenklat innebär att du kommer få betalt per klick på en bannern eller länken som du har på din hemsida. Personen som försöker marknadsföra sig genom affiliatemarknadsföring kan då bestämma på vilken sorts hemsida de vill synas på.

Detta gör att du som vill marknadsföra dig har väldigt lätt att inriktade dig mot vilken kundgrupp du vill att majoriteten skall vara. Ett exempel är om du säljer fotbollsskor och du vill marknadsför dig mot unga personer som tränar och speciellt tränar fotboll.

Då kan du välja att marknadsför dig på ett fotbollsforum vilket gör att du då vet att alla som är inne på den hemsidan är fotbollsintresserade och då ökar dina chanser på att personerna kommer att uppmärksamma din reklam och på så sätt kommer de kanske klicka på din reklam och du har då marknadsfört dig till exat den grupp du har försökt att nå.

På grund av internet har det idag blivit lättare att marknadsföra sig direkt till olika grupper och det går idag även rikta sin reklam mer specifikt mot vad kunderna tros vilja ha. På grund av att hemsidor kan se var du brukar surfa runt på kan de rikta sin reklam mot vad de tror du är intresserad av.

Till exempel om du har surfat på kepsar kommer din webbläsare komma ihåg detta och genom ett program kommer reklamen som visas på nästa hemsida vara inriktade mot just kepsar.

Genom affiliatemarknadsföring kommer personerna som har reklamen om kepsarna kunna få betalt om du klickar på deras banner eller länk. Att marknadsföra sig på detta viset har visat sig väldigt effektivt och ger väldigt bra utdelning för de som vill göra reklam. Det är också bra för de som vill sälja reklamplatser för de kan då lyckas få fler klick än vanligt.

Few longboats at Railay beach, Krabi, Thailand
Few longboats at Railay beach, Krabi, Thailand

Thailand har en befolkning på cirka 65 miljoner människor och de har flera populära turistorter där de talas både thai och engelska. Bland de mest besökta platserna i Thailand finns bland annat huvudstaden Bangkok och turistorterna Phuket och Koh Samui.

Thailand har sedan länge varit en semesterdestination för flera runt om i världen, speciellt i Sverige. Klimatet i Thailand är tropiskt och ger turister tillfället att besöka landet året runt med chans till flera soliga dagar.

Thailand är en destination med flera vackra stränder bredvid ett turkosblått vatten som man kan njuta utav. Via Thailandsguiden kan man ta reda på vad för turistattraktioner som finns i Thailand, såsom att man kan ta dykningslektioner i de bästa dykningsställen i Asien eller ta en elefantridning in i regnskogen och se alla unika djur som finns i Thailand.

Förutom att njuta utav sol och bad, finns även en hel del historia om Thailand som man kan få chansen att ta del utav. Man kan välja att besöka deras historiska tempel och museum, såsom The National Museum.

Söker man efter mer information och tips från erfarna Thailandsresande, är Thailandsguiden platsen på nätet man bör besöka.

 

Att åka skidor alpint är populärt bland svenskar under vintersemestern. Kanske beror det på de stora framgångar svenska skidåkare har haft i alpint. Det finns en rad olika typer av skidor att välja bland när du ska köpa skidor för att åka alpint. På lannasport.se finner du ett stort urval av skidor för att åka alpint med.

Twintipskidor
Skidor av modellen twintips har uppåtböjd ände såväl bak som fram. Med twintipskidor går det lättare att åka baklänges. Twintipskidor underlättar vid hopp så att du kan fortsätta åka baklänges utan att fastna med dina skidor. Det finns en rad olika modeller av twintips, vilka alla används till olika typer av skidåkning. Twintipskidor lanserades på marknaden under 1990-talet.

Carvingskidor
Carvingskidor är i stort sätt formade som ett timglas, betydligt smalare under foten än i ändarna. På carvingskidor är fötterna helt centrerade. Carvingskidor används idag i alla typer av skidåkning där du behöver svänga. På grund av sin form får du ett bättre skär när du svänger med carvingskidor. För att kanten ska skära så bra som möjligt är carvingskidor vridstyvare än en rak skida.

Pistskidor
Pistskidor är den typ av skidor som du använder när du ska åka i pisten, vilket hörs på namnet. När du ska köpa pistskidor är det viktigt att du inte köper för långa pistskidor. En bra tumregel är att pistskidor ska vara 10 cm kortare än din egen längd för att du ska få en bra åkning. Pistskidor finns i en rad olika modeller och material.

Damskidor
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för kvinnor att köpa så kallade damskidor. Med ett par damskidor blir åkningen lättare för kvinnor, eftersom mäns och kvinnors kroppar skiljer sig åt när det gäller längd, vikt, tyngdpunkt med mera. Damskidor finns för och uppskattas av alla kvinnor som testat dem, oavsett om de är nybörjare eller elitidrottare.

hemstädning och flyttstädningEtt rent hem är ett trevligt hem, det håller nog de flesta med om.
Om ditt hem inte är rent och snyggt kommer din familj inte trivas på samma sätt i hemmet som om det vore rent och fint.

Det är alltså mycket viktigt att se till att ditt hem är rent och för många kan det vara värt att helt enkelt anlita professionell hemstädning för att hålla hemmet fritt från smuts och damm.

Hemstädning är förvånansvärt billigt och är ofta en tidssparande och relativt billig investering i ditt hem.  Om du bor i Stockholm finns det ett flertal hemstädning och flyttstädningsföretag som är både professionella och skickliga. Du bör dock tänka på vissa viktiga punkter och poänger när du väljer flyttstädning eller hemstädning i ditt område.

Kolla erfarenhet och pålitlighet

Det flyttstädningbolag du väljer bör ha lång och god erfarenhet av städbranschen och de bör också erbjuda pålitlig service. Erfarenhet och pålitlighet går ofta hand i hand, ett företag som varit med länge och har lång erfarenhet och duktiga och noggranna städare är allt som oftast pålitliga företag.

Det är värt att ta reda på hur lång erfarenhet och hur pass stort flyttstädnings eller hemstädningsföretaget du kontaktar i Stockholm har innan du anlitar dem. Är det ett företag som städar lokalt i ditt område kan du prata med grannar och vänner i området för att se vad dem har för erfarenheter av flyttstädningsfirman.

På så sätt kan du se till att du får tag på ett pålitligt och duktigt företag för din flyttstädning i Stockholm

Välj flyttstädningsfirma från gula sidorna

Gula sidorna listar flera flyttstädningsfirmor i Stockholm. Genom att leta där hittar du etablerade företag i ditt område eller ort. Gula sidorna samlar bara information från pålitliga företag som håller på med flyttstädning i Stockholm och företag du hittar där kommer garanterat vara certifierade och kunniga.

Det är värt att lägga ner lite tid på att leta igenom sidorna och hitta några av de företag du tycker verkar bäst för att sedan jämföra dem och komma fram till vilket städbolag du vill ta kontakt med först.
Välj hemstädning och flyttstädning från internet
Det är aldrig fel att använda internet för att välja flyttstädningsfirmor. Genom en snabb sökning på “flyttstädning Stockholm” hittar du de flesta seriösa företag som erbjuder flyttstädningstjänster i Stockholm och kan därifrån välja vilket företag som passar dig bäst.

De hemsidor som placerar sig högst på sökmotorerna är ofta också de som är  mest seriösa och kunniga och har lång erfarenhet. Leta runt lite och välj sedan det företag som passar dig bäst.
Välj flyttstädning i Stockholm från referenser
Om du känner någon som använt flyttstädning eller hemstädning i Stockholm är det naturligtvis allra bäst och säkrast om du frågar dem vad de tyckte om det företaget. Fråga runt bland vänner och bekanta efter ett företag som erbjuder god service och har lång erfarenhet och duktiga städare.
Att välja rätt flyttstädning i Stockholm är viktigt då det finns både seriösa och oseriösa företag på marknaden. Förhoppningsvis har du fått hjälp av den här texten att välja rätt städföretag i Stockholm.

taxireklamNu lanserar vi taxireklam i Sverige som en bestående marknadsföringskanal. Skandinavisk taxireklam har verksamhet i framförallt Stockholm med omnejd. Målet är att bli den ledande nischade reklambyrån som tillhandahåller taxibilar som reklam media, där det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att skapa stort intresse runt ett ett taxi varumärke, en produkt eller en tjänst.

Taxireklam har haft en otrolig framgång i stora delar av Europa, och även i andra delar av världen. Men det har aldrig riktigt lett till någon större framgång i Sverige – Det vill vi ändra på!

Anlita Taxi 08 för taxiresor från Arlanda till Storstockholm. Våra förare är på ”hemmaplan” i Södertälje, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Huvudkontoret och beställningsmottagningen ligger centralt beläget i norrtälje.

Vårt mål är att alltid sälja trygga och säkra taxiresor med hög servicenivå och punktlighet och att våra transportörer, förare och personal ska vara ett föredöme på taximarknaden.

Förutom att vi transporterar privatpersoner och företag i regionen, har vi avtal med Färdtjänsten i Stockholms län. Vi är även leverantör av Flygtaxitransporter.

 

Ska du måla om ditt hus i Abisko Norrbotten och behöver målare

Om du behöver måla insidan eller utsidan av ditt hus iAbisko Norrbotten eller kanske både och – ring oss och hör dig för om den service vi erbjuder.

Inredning
När vi jobbar för dig med att måla insidan av ditt hem försöker vi göra det så friktionsfritt som möjligt för dig.

Utomhus
Ingenting gör så att ett hus ser bättre (eller förbättrar dess andrahandsvärde mer) än ett fräscht skikt av färg gjort av en professionell målare.

Kommersiella och industriella målningar i Abisko Norrbotten
Vi målar allt från parkeringsgarage till sjukhus och allt däremellan. Detaljhandel eller Industri, vi har gjort allt. Om du flyttar till ett nytt kontor eller lager som behöver ett skikt av ny färg, kan vi göra det. Inget jobb är för litet eller för stort.

På vårt måleri, förstår vi att du kan ha speciella behov. Vi har gedigen erfarenhet och förmåga att måla kommersiella och industriella strukturer så som, lagerlokaler, köpcentra och kontorskomplex.

Vi erbjuder snabb och heltäckande service för att bistå alla dina behov.

Våra målare är prydligt och professionellt klädda, med företagets skjortor och målar byxor, så att du kan upprätthålla en professionell bild.

Om målning är ett problem under måndag till fredag dagtid period, kan vi arbeta runt ditt schema och måla på nätter eller helger. Vi är stolta över att vara punktliga och informerar dig om tidsscheman.

Våra utbildade konsulter kan hjälpa dig välja mellan flera märken av kvalitetsfärg, impregneringsmedel och tak beläggningssystem.

Nybyggnations Målning i Abisko Norrbotten

vi är en entreprenör som förstår att nybyggnation kräver deadlines.
Vi erbjuder:

* En utmärkt säkerhetsstatistik
* En kontaktperson som besvarar dina frågor
* Val av flera märken av kvalitetsfärger
* En anställd som har pågående utbildning om de nya produkter som finns på marknaden
* Referenser från andra kunder.

Vi vet hur viktigt det är att hålla timplanen. Inte har vi bara en utmärkt meritlista för snabb service, vi har också ett nära samarbete med handledare för att övervaka dagliga framsteg på byggarbetsplatser.

Vi har erfarenhet av att måla alla former av kommersiella och industriella fastigheter, inklusive; institutionell målning, regerings målning, bostads målning och höghus målning. Vi har målat allt från nattklubbar till kyrkor, daghem till skolor. Vi målar varuhus, medicinska kontor, advokatkontor, hotell, lägenheter och fastigheter hem och bondgårdar. Som vi sagt tidigare, Inget jobb för stora, inget jobb för litet.
Om du söker målare i Abisko Norrbotten Ring oss!

Ska du måla om ditt hus i Älekulla Västra Götaland och behöver målare

Om du behöver måla insidan eller utsidan av ditt hus iÄlekulla Västra Götaland eller kanske både och – ring oss och hör dig för om den service vi erbjuder.

Inredning
När vi jobbar för dig med att måla insidan av ditt hem försöker vi göra det så friktionsfritt som möjligt för dig.

Utomhus
Ingenting gör så att ett hus ser bättre (eller förbättrar dess andrahandsvärde mer) än ett fräscht skikt av färg gjort av en professionell målare.

Kommersiella och industriella målningar i Älekulla Västra Götaland
Vi målar allt från parkeringsgarage till sjukhus och allt däremellan. Detaljhandel eller Industri, vi har gjort allt. Om du flyttar till ett nytt kontor eller lager som behöver ett skikt av ny färg, kan vi göra det. Inget jobb är för litet eller för stort.

På vårt måleri, förstår vi att du kan ha speciella behov. Vi har gedigen erfarenhet och förmåga att måla kommersiella och industriella strukturer så som, lagerlokaler, köpcentra och kontorskomplex.

Vi erbjuder snabb och heltäckande service för att bistå alla dina behov.

Våra målare är prydligt och professionellt klädda, med företagets skjortor och målar byxor, så att du kan upprätthålla en professionell bild.

Om målning är ett problem under måndag till fredag dagtid period, kan vi arbeta runt ditt schema och måla på nätter eller helger. Vi är stolta över att vara punktliga och informerar dig om tidsscheman.

Våra utbildade konsulter kan hjälpa dig välja mellan flera märken av kvalitetsfärg, impregneringsmedel och tak beläggningssystem.

Nybyggnations Målning i Älekulla Västra Götaland

vi är en entreprenör som förstår att nybyggnation kräver deadlines.
Vi erbjuder:

* En utmärkt säkerhetsstatistik
* En kontaktperson som besvarar dina frågor
* Val av flera märken av kvalitetsfärger
* En anställd som har pågående utbildning om de nya produkter som finns på marknaden
* Referenser från andra kunder.

Vi vet hur viktigt det är att hålla timplanen. Inte har vi bara en utmärkt meritlista för snabb service, vi har också ett nära samarbete med handledare för att övervaka dagliga framsteg på byggarbetsplatser.

Vi har erfarenhet av att måla alla former av kommersiella och industriella fastigheter, inklusive; institutionell målning, regerings målning, bostads målning och höghus målning. Vi har målat allt från nattklubbar till kyrkor, daghem till skolor. Vi målar varuhus, medicinska kontor, advokatkontor, hotell, lägenheter och fastigheter hem och bondgårdar. Som vi sagt tidigare, Inget jobb för stora, inget jobb för litet.
Om du söker målare i Älekulla Västra Götaland Ring oss!

Ska du måla om ditt hus i Abborrträsk Norrbotten och behöver målare

Om du behöver måla insidan eller utsidan av ditt hus iAbborrträsk Norrbotten eller kanske både och – ring oss och hör dig för om den service vi erbjuder.

Inredning
När vi jobbar för dig med att måla insidan av ditt hem försöker vi göra det så friktionsfritt som möjligt för dig.

Utomhus
Ingenting gör så att ett hus ser bättre (eller förbättrar dess andrahandsvärde mer) än ett fräscht skikt av färg gjort av en professionell målare.

Kommersiella och industriella målningar i Abborrträsk Norrbotten
Vi målar allt från parkeringsgarage till sjukhus och allt däremellan. Detaljhandel eller Industri, vi har gjort allt. Om du flyttar till ett nytt kontor eller lager som behöver ett skikt av ny färg, kan vi göra det. Inget jobb är för litet eller för stort.

På vårt måleri, förstår vi att du kan ha speciella behov. Vi har gedigen erfarenhet och förmåga att måla kommersiella och industriella strukturer så som, lagerlokaler, köpcentra och kontorskomplex.

Vi erbjuder snabb och heltäckande service för att bistå alla dina behov.

Våra målare är prydligt och professionellt klädda, med företagets skjortor och målar byxor, så att du kan upprätthålla en professionell bild.

Om målning är ett problem under måndag till fredag dagtid period, kan vi arbeta runt ditt schema och måla på nätter eller helger. Vi är stolta över att vara punktliga och informerar dig om tidsscheman.

Våra utbildade konsulter kan hjälpa dig välja mellan flera märken av kvalitetsfärg, impregneringsmedel och tak beläggningssystem.

Nybyggnations Målning i Abborrträsk Norrbotten

vi är en entreprenör som förstår att nybyggnation kräver deadlines.
Vi erbjuder:

* En utmärkt säkerhetsstatistik
* En kontaktperson som besvarar dina frågor
* Val av flera märken av kvalitetsfärger
* En anställd som har pågående utbildning om de nya produkter som finns på marknaden
* Referenser från andra kunder.

Vi vet hur viktigt det är att hålla timplanen. Inte har vi bara en utmärkt meritlista för snabb service, vi har också ett nära samarbete med handledare för att övervaka dagliga framsteg på byggarbetsplatser.

Vi har erfarenhet av att måla alla former av kommersiella och industriella fastigheter, inklusive; institutionell målning, regerings målning, bostads målning och höghus målning. Vi har målat allt från nattklubbar till kyrkor, daghem till skolor. Vi målar varuhus, medicinska kontor, advokatkontor, hotell, lägenheter och fastigheter hem och bondgårdar. Som vi sagt tidigare, Inget jobb för stora, inget jobb för litet.
Om du söker målare i Abborrträsk Norrbotten Ring oss!